ANBI

Stichting Netwerk tegen Armoede is door de Belastingdienst per 28 juni 2017 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de Stichting en haar projecten (waaronder Quiet Den Bosch) voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Wilt u de activiteiten van Stichting Netwerk tegen Armoede in ’s-Hertogenbosch financieel ondersteunen? Dat kan door een gift over te maken naar een van de volgende rekeningen: 

Stichting Netwerk tegen Armoede: NL 72 RABO 0321 1840 33
Quiet Den Bosch: NL 72 RABO 0321 1840 92

ANBI-informatie:

Kamer van Koophandel onder nummer: 69068437
RSIN nummer: 857715392
Contact: Stichting Netwerk tegen Armoede, Hinthamerstraat 74, 5211 MR ‘s-Hertogenbosch

Het Bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Klik hier voor het Jaarverslag Stichting Netwerk tegen Armoede 2023.

Klik hier voor het Jaarverslag Quiet Den Bosch 2023.

Klik hier voor de financiële informatie STA en Quiet Den Bosch 2023.