Missie

Iedereen moet ervan doordrongen raken dat er geen kinderen meer in armoede mogen leven in ’s-Hertogenbosch. Het NtA werkt samen met alle netwerkpartners aan het realiseren van deze missie.

Dit doen we middels:

 • Het vergroten van het Netwerk.
 • Het stimuleren van de samenwerking tussen de Netwerkpartners.
 • Het coördineren van activiteiten.
 • Het waar mogelijk voorkomen van doublures.
 • Het betrekken van het bedrijfsleven en het betrekken van ervaringsdeskundigen.
 

Samen met de Netwerkpartners wordt in een “open bron” beweging gefocust op de 6 speerpunten:

 1. Het geven van “lucht” ondanks het feit dat er sprake is van armoede.
 2. Het bieden van en/of zoeken naar een uitweg uit de armoede.
 3. Het signaleren en bespreekbaar maken van armoede.
 4. Het voorkomen van armoede.
 5. Het streven naar een betere toegang tot voorzieningen.
 6. Het streven naar een transitie van individuele acties naar een integrale aanpak.

Visie

Kinderen en jongeren mogen niet in armoede leven. Een brede aanpak van armoede, die ook oplossingen zoekt voor volwassenen en senioren, geeft kinderen, nu en in de toekomst, meer kansen om zonder armoede op te groeien.

Dit kan door:

 • Partijen, die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij het bestrijden, signaleren, voorkomen en verlichten van armoede, samen te brengen met als doel de samenwerking te verbeteren.
 • Het verwerven en verspreiden van inzicht in de effecten die het leven in armoede op mensen heeft en daarmee te bewerkstelligen dat hulpaanbieders meer werken met het belang van de mensen als uitgangspunt.
 • Te bewerkstelligen dat mensen weten dat ze hulp kunnen vragen en waar welke hulp beschikbaar is.