's-Hertogenbosch tegen Armoede

In het Netwerk tegen Armoede komen alle Bossche organisaties samen die inwoners helpen bij het verlichten, voorkomen en bestrijden van armoede. Op deze website (’s-Hertogenbosch tegen Armoede) vind je ze allemaal, met een korte beschrijving en een link naar hun websites.

Het Netwerk tegen Armoede biedt dus zelf geen (rechtstreekse) hulp, maar helpt je bij het vinden van de juiste organisatie. 

Al deze organisaties hebben met hun activiteiten geen winstoogmerk; mogelijke winst wordt altijd aangewend voor projecten/activiteiten op het gebied van armoedebestrijding.

Dat betekent natuurlijk niet dat er geen hulp van anderen nodig is. Het Bossche bedrijfsleven nodigen wij van harte uit om een bijdrage te leveren. Dat mag aan of via het Netwerk tegen Armoede, maar kan natuurlijk ook rechtstreeks aan een van de vele organisaties die in onze gemeente actief zijn.

Ontstaan Netwerk tegen Armoede

Toen de gemeente ’s-Hertogenbosch in januari 2014 de conferentie Kinderen en Armoede, organiseerde, werd er aandacht gevraagd voor de 3.000 tot 6.000 kinderen die in onze stad in armoede leven.

Alle aanwezigen voelden de urgentie en de noodzaak om die armoede bij kinderen gezamenlijk aan te pakken. Het leidde tot het Netwerk tegen Armoede, een platform waarbij nu ruim 65 organisaties zijn aangesloten.

Een kind in armoede leeft in een gezin in armoede. Daarom is een brede(re) en integrale aanpak van armoede nodig en richt het Netwerk tegen Armoede zich niet alleen op kinderen. Kinderen én gezinnen zijn het vertrekpunt. Het Netwerk tegen Armoede wijst ze de weg, geeft ze lucht, laat ze meedoen en biedt ze perspectief.

Iedere organisatie die in ’s-Hertogenbosch helpt bij het voorkomen, signaleren, verlichten en tegengaan van armoede (bij kinderen) kan als partner toetreden tot het netwerk. Wil je meedoen, heb je ideeën: meld het hier!