Stichting Loods

Stichting Loods biedt mensen een veilige plek waarin zij zichzelf kunnen zijn, waarin kansen geboden worden en er aandacht is voor de persoon. Dit in combinatie met het bieden van verschillende activiteiten waarin mensen hun talenten en krachten kunnen inzetten.

Doelgroep:
Iedereen

Wij bieden hulp op het gebied van:

Binnen Stichting Loods bieden wij een zestal activiteiten. Al deze activiteiten worden aangestuurd door onze activiteitenbegeleiders. Op deze manier hebben al onze deelnemers een vast aanspreekpunt. Activiteiten:
o Fietsproject
o Groenproject
o Prikproject
o Kringloop (www.loodskringloopwinkel.nl)
o Verscholenstad (www.deverscholenstad.nl)
o Het straatmagazine Sammy
Voor vragen en informatie
Contactpersoon:
Telefoon: 073-6133774
Bezoekadres
Ridderspoorstraat 2
5212 XP
‘s-Hertogenbosch
In 2005 is Loods Kringloopwinkel, toen nog als SOS (Stichting Ontwikkeling Samenwerking) Rommelmarkt, officieel gestart met sociale activering. In 2018 zijn we gefuseerd en ontstond Stichting Loods waaronder Loods Kringloopwinkel.
Voor vragen en informatie
Contactpersoon:
Telefoon: 073-6133774
Bezoekadres
Ridderspoorstraat 2
5212 XP
‘s-Hertogenbosch
In 2005 is Loods Kringloopwinkel, toen nog als SOS (Stichting Ontwikkeling Samenwerking) Rommelmarkt, officieel gestart met sociale activering. In 2018 zijn we gefuseerd en ontstond Stichting Loods waaronder Loods Kringloopwinkel.
Voor vragen en informatie
Contactpersoon:
Telefoon: 073-6133774
Bezoekadres
Ridderspoorstraat 2
5212 XP
‘s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch tegen Armoede is de website van Stichting Netwerk tegen Armoede. In dit netwerk komen alle Bossche organisaties samen die inwoners helpen bij het verlichten, voorkomen en bestrijden van armoede. Op deze website vind je ze allemaal, met een korte beschrijving en een link naar hun websites.

Stichting Netwerk tegen Armoede biedt dus zelf geen (rechtstreekse) hulp, maar helpt je bij het vinden van de juiste organisatie.