Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch – Vught

Alle kinderen willen meedoen, ook met Sport en Cultuur. Jeugdfonds Sport & Cultuur 's-Hertogenbosch-Vught betaalt de contributie en/of het lesgeld van sport- en/of cultuuractiviteiten of zwemlessen voor kinderen (0 tot 18 jaar) uit gezinnen waar te weinig besteedbaar inkomen is.
Doelgroep:
Kinderen van 0 tot 18 jaar

Wij bieden hulp op het gebied van:

Het fonds kan ook bijdragen aan de aanschaf van attributen of sportkleding die noodzakelijk zijn om de activiteit goed uit te kunnen oefenen. Sportschoenen bijvoorbeeld of de huur van een instrument.

Een bijdrage kun je als kind of ouders niet zelf aanvragen, dat doet een tussenpersoon. Dat kan een onderwijzer zijn, een combinatiefunctionaris sport en cultuur, een schuldhulpverlener, een jeugdhulpverlener, een vrijwilliger van de Stichting Leergeld of iemand van het sociaal wijkteam. Of vraag hulp in een wijkplein (kijkopkoo.nl/contact).

Per kind kan jaarlijks een sport- en/of cultuuraanvraag worden ingediend. Voor een sportactiviteit en zwemlessen tot maximaal 225 euro, voor een cultuuractiviteit tot 425 euro.
Voor vragen en informatie
Contactpersoon:
Telefoon: 0615642732

’s-Hertogenbosch tegen Armoede is de website van Stichting Netwerk tegen Armoede. In dit netwerk komen alle Bossche organisaties samen die inwoners helpen bij het verlichten, voorkomen en bestrijden van armoede. Op deze website vind je ze allemaal, met een korte beschrijving en een link naar hun websites.

Stichting Netwerk tegen Armoede biedt dus zelf geen (rechtstreekse) hulp, maar helpt je bij het vinden van de juiste organisatie.