HEVO

HEVO is een vereniging voor senioren (vanaf 50 jaar) die ontmoeting, ontspanning, ondersteuning en belangenbehartiging biedt.
Doelgroep:
Senioren vanaf 50 jaar

Wij bieden hulp op het gebied van:

HEVO informeert en adviseert je over voorzieningen en regelingen voor senioren bij zorg, wonen en welzijn.

Ze kunnen je helpen bij het invullen van aanvragen of formulieren, bijvoorbeeld over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), belastingaangiften, bijzondere bijstand, vervoer, kwijtschelding of huur- en zorgtoeslag.

Daarnaast helpen en adviseren ze je bij je administratie, en geven ze je informatie over erfrecht, (levens)testament, mentorschap, bewindvoering, zorgverzekeringen, PGB en CAK.

HEVO biedt ook een luisterend oor en gaat in op levensvragen. Ze signaleren eenzaamheid en ouderenmishandeling. En ze organiseren gratis toegankelijke lezingen en informatiebijeenkomsten over wonen, zorg en welzijn, financiën en belastingen.

Alle activiteiten van HEVO zijn er op gericht om zo lang mogelijk te kunnen participeren in de samenleving.
Voor vragen en informatie
Contactpersoon:
Telefoon: 0653279098
Bezoekadres
Tulpstraat 4
5241XV
Rosmalen
HEVO informeert en adviseert je over voorzieningen en regelingen voor senioren bij zorg, wonen en welzijn.

Ze kunnen je helpen bij het invullen van aanvragen of formulieren, bijvoorbeeld over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), belastingaangiften, bijzondere bijstand, vervoer, kwijtschelding of huur- en zorgtoeslag.

Daarnaast helpen en adviseren ze je bij je administratie, en geven ze je informatie over erfrecht, (levens)testament, mentorschap, bewindvoering, zorgverzekeringen, PGB en CAK.

HEVO biedt ook een luisterend oor en gaat in op levensvragen. Ze signaleren eenzaamheid en ouderenmishandeling. En ze organiseren gratis toegankelijke lezingen en informatiebijeenkomsten over wonen, zorg en welzijn, financiën en belastingen.

Alle activiteiten van HEVO zijn er op gericht om zo lang mogelijk te kunnen participeren in de samenleving.
Voor vragen en informatie
Contactpersoon:
Telefoon: 0653279098
Bezoekadres
Tulpstraat 4
5241XV
Rosmalen

’s-Hertogenbosch tegen Armoede is de website van Stichting Netwerk tegen Armoede. In dit netwerk komen alle Bossche organisaties samen die inwoners helpen bij het verlichten, voorkomen en bestrijden van armoede. Op deze website vind je ze allemaal, met een korte beschrijving en een link naar hun websites.

Stichting Netwerk tegen Armoede biedt dus zelf geen (rechtstreekse) hulp, maar helpt je bij het vinden van de juiste organisatie.