Gemeente ’s‑Hertogenbosch

Er zijn allerlei omstandigheden waardoor iemand moeilijk aan het werk komt en geen of weinig inkomen heeft. En niet iedereen met financiële problemen beschikt over de vereiste zelfredzaamheid en moet aankloppen voor schulddienstverlening of inkomensondersteuning. De papieren rompslomp mag geen belemmering zijn in dat traject. Daarom maken we het zo eenvoudig mogelijk.

Wij bieden hulp op het gebied van:

 • Financiën

  Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen springt het meest in het oog, zoals bijzondere bijstand voor sociale, culturele en sportieve activiteiten. De gemeente ondersteunt waar nodig, maar stimuleert ook zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving. Er zijn speciale regelingen voor kinderen, zodat zij mee kunnen doen aan sport en op school.

  Is er sprake van financiële problemen? Dan kunnen inwoners aankloppen voor Eerste Hulp Bij Geldzaken. Met een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op gericht zijn om mensen met financiële problemen eerder te bereiken, proberen we eerst erger te voorkomen. Bijvoorbeeld door op huisbezoek te gaan als er betalingsachterstanden zijn. We krijgen die gegevens van meerdere partijen zoals woningcorporaties en leveranciers van gas en elektra.

  Voor de aanpak van schulden biedt de gemeente ondersteuning met budgetbeheer, een schuldregeling en sinds kort ook bewindvoering.
  Voor vragen en informatie
  Contactpersoon:
  Telefoon: 0736155155
 • Advies & informatie

  Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen springt het meest in het oog, zoals bijzondere bijstand voor sociale, culturele en sportieve activiteiten. De gemeente ondersteunt waar nodig, maar stimuleert ook zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving. Er zijn speciale regelingen voor kinderen, zodat zij mee kunnen doen aan sport en op school.

  Is er sprake van financiële problemen? Dan kunnen inwoners aankloppen voor Eerste Hulp Bij Geldzaken. Met een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op gericht zijn om mensen met financiële problemen eerder te bereiken, proberen we eerst erger te voorkomen. Bijvoorbeeld door op huisbezoek te gaan als er betalingsachterstanden zijn. We krijgen die gegevens van meerdere partijen zoals woningcorporaties en leveranciers van gas en elektra.

  Voor de aanpak van schulden biedt de gemeente ondersteuning met budgetbeheer, een schuldregeling en sinds kort ook bewindvoering.
  Voor vragen en informatie
  Contactpersoon:
  Telefoon: 0736155155