// Hide dashboard update notifications for all users function kinsta_hide_update_nag() { remove_action( 'admin_notices', 'update_nag', 3 ); } add_action('admin_menu','kinsta_hide_update_nag');

Traject Op Maat (T.O.M.)

T.O.M. zoekt samen met jou naar een leuke opleiding, een passende baan of een combinatie daarvan. Zodat jij in de toekomst meer kans op een te gekke baan hebt met een goed salaris.
Doelgroep:
Voortijdig schoolverlaters 16 - 27 jaar

Wij bieden hulp op het gebied van:

T.O.M. staat voor Traject Op Maat. Dat betekent dat T.O.M. rekening houdt met wat jij wilt en kunt. Je wordt persoonlijk begeleid bij het vinden van een opleiding, school of werk.

T.O.M. is een onderdeel van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente 's-Hertogenbosch.
Voor vragen en informatie
Contactpersoon:
Telefoon: 0621704752
Bezoekadres
Lagelandstraat 19
5213 CP
's-Hertogenbosch