// Hide dashboard update notifications for all users function kinsta_hide_update_nag() { remove_action( 'admin_notices', 'update_nag', 3 ); } add_action('admin_menu','kinsta_hide_update_nag');

Theaterfestival Boulevard

Theaterfestival Boulevard is al 35 jaar het podium voor hartstochtelijke voorstellingen en inspirerende ontmoetingen. ‘Gastvrijheid voor iedereen’ is daarbij het uitgangspunt.
Doelgroep:
Mensen met een kleine beurs en mensen met een beperking

Wij bieden hulp op het gebied van:

Samen met deskundigen werkt het festival aan de toegankelijkheid van voorstellingen voor mensen met een visuele, auditieve, cognitieve en mobiele beperking.

Daarnaast is een groot aantal voorstellingen en activiteiten gratis te bezoeken. Ook geeft Theaterfestival Boulevard regelmatig vrijkaarten aan Quietmembers.

Theaterfestival Boulevard vindt elk jaar plaats in augustus.
Voor vragen en informatie
Contactpersoon:
Telefoon: