// Hide dashboard update notifications for all users function kinsta_hide_update_nag() { remove_action( 'admin_notices', 'update_nag', 3 ); } add_action('admin_menu','kinsta_hide_update_nag');

Maatschappelijke Opvang Den Bosch

Maatschappelijke Opvang Den Bosch biedt mensen met complexe problematiek, die dak- of thuisloos zijn of met relationeel geweld te maken hebben, verschillende vormen van opvang en begeleiding. Ook begeleidt MO Den Bosch slachtoffers van mensenhandel (en hun kinderen).
Doelgroep:
Dak- en thuislozen, slachtoffers relationeel geweld, slachtoffers mensenhandel, jongeren en jongvolwassenen die dak- of thuisloos zijn, sekswerkers die overwegen te stoppen, slachtoffers mensenhandel.

Wij bieden hulp op het gebied van:

Wij kijken naar de mens in zijn unieke situatie; samen worden doelen opgesteld. MO Den Bosch gelooft in leren en ontwikkelen, om zo je positie in de samenleving te versterken.

De relatie tussen cliënt en professional is bij MO Den Bosch altijd gebaseerd op wederzijds respect. Er wordt vertrouwd op de talenten, mogelijkheden en eigen kracht van mensen.
Voor vragen en informatie
Contactpersoon:
Telefoon: 0736139225
Bezoekadres
Aartshertogenlaan 23
5212 CB
Den Bosch