Krap.nl

Wat houd jij over onder de streep? Krap.nl is een app speciaal voor jongeren die je inzicht geeft in je inkomsten en uitgaven, tips geeft op basis van jouw financiële situatie en je helpt om financiële problemen te voorkomen.

Wij bieden hulp op het gebied van:

Voor vragen en informatie
Contactpersoon:
Telefoon:
Email: info@krap.nl
Website: www.krap.nl