Krap.nl

Wat houd jij over onder de streep? Krap.nl is een app speciaal voor jongeren die je inzicht geeft in je inkomsten en uitgaven, tips geeft op basis van jouw financiële situatie en je helpt om financiële problemen te voorkomen.

Wij bieden hulp op het gebied van:

Voor vragen en informatie
Contactpersoon:
Telefoon:
Email: info@krap.nl
Website: www.krap.nl

’s-Hertogenbosch tegen Armoede is de website van Stichting Netwerk tegen Armoede. In dit netwerk komen alle Bossche organisaties samen die inwoners helpen bij het verlichten, voorkomen en bestrijden van armoede. Op deze website vind je ze allemaal, met een korte beschrijving en een link naar hun websites.

Stichting Netwerk tegen Armoede biedt dus zelf geen (rechtstreekse) hulp, maar helpt je bij het vinden van de juiste organisatie.