// Hide dashboard update notifications for all users function kinsta_hide_update_nag() { remove_action( 'admin_notices', 'update_nag', 3 ); } add_action('admin_menu','kinsta_hide_update_nag');

Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad Participatiewet is er om cliënten van de gemeente invloed te geven.
Doelgroep:
Cliënten van de gemeente op basis van de Participatiewet

Wij bieden hulp op het gebied van:

Niet iedereen kan zelfstandig zijn weg vinden in de Participatiewet. De Cliëntenraad Participatiewet bekijkt het gemeentebeleid door de ogen van de cliënten en werkt zo als een soort bewaker.

Ontvang jij een uitkering op basis van de Participatiewet of aanvullende bijstand? En denk je dat jouw belangen worden geschaad? Meld het ons. Met jouw informatie kunnen wij beter ons werk doen.

De Cliëntenraad Participatiewet mag en kan echter nooit individuele problemen oplossen.
Voor vragen en informatie
Contactpersoon:
Telefoon: 0736131327
Email: info@crpw.nl
Bezoekadres
Sonniusstraat 3
5212 AJ
's-Hertogenbosch