Op Wereldarmoededag in 2013 en in 2016 verscheen de armoedeglossy Quiet 500, als tegenhanger van de Quote 500. De Quiet 500 gaf stille armoede een gezicht. De initiatiefnemers deden een oproep tot meer empathie, solidariteit en (vooral) actie. De twee edities inspireerden enkele Quote-miljonairs tot het oprichten van de Quiet Community, een marktplaats zonder geld waar armoedeverzachting en empowerment centraal staan. Inmiddels zijn in zeven plaatsen/regio’s Quiet Community’s actief. Het blad leverde bovendien € 100.000,- op. Daarmee willen we nieuwe initiatieven ondersteunen, in het hele land. We richten ons daarbij op projecten voor kinderen. We dagen mensen uit om met ideeën te komen waar nog niemand aan heeft gedacht.

Voor meer informatie over het hoe en wat van een aanvraag, klik op deze link.